Regulamin


Regulamin Platformy B2B Suprema PRO.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Platforma B2B jest prowadzona przez „Suprema Polska Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315683, NIP: 5222498486, REGON: 016123115.
 2. Platforma służy do realizacji transakcji handlowych pomiędzy „Suprema Polska Sp. z o.o.” a przedsiębiorcami.

§2. Rejestracja i logowanie

 1. Korzystanie z platformy wymaga założenia konta.
 2. Rejestracja jest możliwa po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

§3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze po potwierdzeniu dostępności produktu, akceptacji kosztów transportu oraz przyjęciu płatności.
 3. Towar jest rezerwowany na maksymalnie 3 dni. Jeżeli klient potrzebuje dłuższego terminu rezerwacji, powinien zgłosić tę kwestię poprzez e-mail na adres: zamowienia@supremapolska.pl.

§4. Płatności

 1. Płatności za zamówienia realizowane są przez przelew bankowy oraz płatności odroczone, które mogą być ustalane indywidualnie z przedstawicielem „Suprema Polska Sp. z o.o.”
 2. Wszelkie ustalenia dotyczące płatności odroczonych muszą być potwierdzone na piśmie.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest „Suprema Polska Sp. z o.o.”
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z korzystania z platformy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „Suprema Polska Sp. z o.o.”
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024r.
© SolEx B2B